Skip links

Reklamná grafika

REKLAMNÉ PRÍSPEVKY

  • Tvorba reklamnej grafiky na sociálnych sieťach, ako sú reklamné príspevky na zľavy a akcie, súťaže a pod..
  • Návrhy textov, dizajnu, rozmerov a pod.

Klient

Firma/SZČO

Zdieľať

pozrieť
ťahať